10 dec

2016

Duurzame Inzetbaarheid - Vitaliteit

Categorieën: Nieuwsberichten

Duurzame Inzetbaarheid - Vitaliteit

Duurzame Inzetbaarheid - Vitaliteit

Het afgelopen jaar heeft de Bergschenhoek Groep beleid gemaakt met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid van haar medewerkers. Samen met vertegenwoordigers van betrokken werkmaatschappijen (team Duurzaam Inzetbaar) is een implementatieplan ontwikkeld dat dit jaar in praktijk wordt gebracht. Het eerste onderwerp dat het team DI onder de aandacht heeft gebracht is vitaliteit in de breedste zin van het woord, niet alleen fysieke vitaliteit, maar ook andere vormen van vitaliteit zijn aan bod gekomen. En Hoe.

Was de intrigerende vraag die ons gesteld werd tijdens de workshop Vitaliteit.

Het afgelopen jaar heeft de Bergschenhoek Groep beleid gemaakt met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid van haar medewerkers.

Samen met vertegenwoordigers van betrokken werkmaatschappijen (team Duurzaam Inzetbaar) is een implementatieplan ontwikkeld dat dit jaar in praktijk wordt gebracht.

Het eerste onderwerp dat het team DI onder de aandacht heeft gebracht is vitaliteit in de breedste zin van het woord, niet alleen fysieke vitaliteit, maar ook andere vormen van vitaliteit zijn aan bod gekomen. En Hoe.

Met coaches van Ergo Optima is ingezoomd op de verschillende aspecten van vitaliteit: fysiek, mentaal, emotioneel en zingevend. Alle medewerkers zijn in staat gesteld een workshop te volgen over dit onderwerp met als doel inzicht te verwerven in de eigen energiebalans en zich bewust te worden van het gedrag dat de vitaliteit beïnvloed.

Tegelijkertijd zijn in de verschillende kantines gratis fruit en vruchtensappen ter beschikking gesteld.

Om de vitaliteit door te trekken naar de persoonlijke werkomstandigheden zijn alle medewerkers bezocht door een fysiotherapeut die de werkplek beoordeeld heeft en aanpassingen heeft aanbevolen. Inmiddels zijn alle beoordeelde werkplekken aangepast aan de persoonlijke behoeften van de medewerkers.

Het idee was om de workshop vitaliteit niet een eenmalige gebeurtenis te laten zijn, dus zijn er vervolgafspraken mogelijk gemaakt. Iedereen kon kiezen uit een vitaliteitsgesprek, dat dieper en persoonlijker inging op de workshop, een cursus voeding en beweging was een andere optie om verder te gaan met persoonlijke vitaliteit. Deelnemers aan deze cursus krijgen een voedingsdeskundige en een beweegcoach toegewezen die helpen om energiek verder te kunnen leven.

En als laatste de mogelijkheid tot een fysieke intake voor medewerkers die al problemen ervaren met hun werkplek. De intake heeft tot doel de persoonlijke fysieke problemen in relatie tot het werk in kaart te brengen en zo een gericht behandeladvies te schrijven.

Aan alle drie vervolgmogelijkheden hebben zoveel medewerkers deelgenomen dat extra capaciteit door Ergo Optima moest worden ingezet!

Al met al heeft dit eerste onderwerp dat onderdeel uitmaakt van het hele Duurzaam Inzetbaar programma zoveel positieve reacties opgeleverd en zoveel losgemaakt binnen de bedrijven dat het Team DI met veel vertrouwen en inzet het volgende onderwerpen vorm gaan geven.

Bergschenhoek