28 jun

2016

Junior Company naar Bergschenhoek Groep

Categorieën: Nieuwsberichten

Junior Company naar Bergschenhoek Groep

Junior Company naar Bergschenhoek Groep

Op 23 juni 2016 heeft de Bergschenhoek Groep een Pensioen Informatie Avond georganiseerd. Voor deze avond zijn alle medewerkers van 58 jaar en ouder uitgenodigd. Met een opkomst van ruim 70%, is de avond een succes te noemen. Tijdens deze avond heeft de Bergschenhoek Groep namens haar werkmaatschappijen een samenwerking aangekondigd met De Generatieregeling. 

Wat is de Generatieregeling?
Het doel van De Generatieregeling is oudere werknemers gemakkelijker te laten uitstromen en jongeren zo kansen te geven binnen het bedrijf.

Bergschenhoek wil de ervaring en de kennis van ouder personeel behouden. Tegelijk willen we jongeren een kans op de arbeidsmarkt geven. Hoe doen we dat? Door werknemers van 62 jaar of ouder met behoud van zoveel mogelijk netto besteedbaar inkomen volledig met pensioen te laten gaan en uit dienst te laten treden bij Bergschenhoek. De Generatieregeling neemt deze medewerkers direct voor 50% in dienst en plaatst hen terug bij Bergschenhoek in hun oorspronkelijke functie. Zo worden banen gecreëerd voor jongere mensen die staan te trappelen om een baan.

Aanleiding
Vanwege de vergrijzing wordt de pensioengerechtigde leeftijd de komende jaren in stapjes verhoogd. In 2019 is die 66 jaar en in 2023 67 jaar. Mensen leven langer en blijven langer gezond, luidt de argumentatie van het kabinet, en kunnen dus langer doorwerken. In lijn met de gestegen levensverwachting is de pensionopbouw fiscaal hervormd. Pensioenpremies zullen dalen, wat moet leiden tot een bestedingsimpuls voor de economie.

Waarom De Generatieregeling?
Met De Generatieregeling wordt op een concrete manier invulling gegeven aan duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt een oplossing voor een groot maatschappelijk probleem: een niet goed functionerende arbeidsmarkt waarbij ouderen moeilijk kunnen uitstromen en jongeren moeilijk kunnen instromen. Het beleid van de Bergschenhoek Groep en haar werkmaatschappijen is er op gericht om oudere werknemers zo vitaal mogelijk de laatste fase van hun loopbaan te laten doorlopen en om jongere werknemers kansen te geven binnen het bedrijf.